autobaterie

Autobaterie, nebo obecněji akumulátor, je zdrojem elektrické energie v motorových vozidlech. Přesněji je chemickým zdrojem elektrické energie. Autobaterie však není jediným zdrojem elektřiny, stává se jím pouze tehdy, je-li motor v klidu, v opačném případě, tedy, že motor běží, je zdrojem alternátor nebo dynamo. Autobaterie je sestavena z článků a prospívá jí časté používání. Baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech, protože při nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík. Pokud nedojde k fyzickému poškození baterie bývá její průměrná životnost mezi 4 – 6 lety, záleží ovšem i na údržbě a na způsobu používání. Autobaterie nepatří mezi běžný odpad a proto ji nevyhazujte do odpadků, ani nenechávejte použité a vyřazené autobaterie ležet v garážích či různých kůlnách. Zejména u starších autobaterií hrozí riziko úniku škodlivých kapalin do životního prostředí. Použitá vyřazená autobaterie patří do sběrného dvora nebo ještě lépe do sběrných surovin. Tyto organizace nechají autobaterie ekologicky zlikvidovat. Z těchto baterií jsou získávány druhotné suroviny.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Comments are closed.