Chov psů v ČR – zřízení, náplň a přerušení živnosti

Chov psů je zájmová činnost, spočívající v cílevědomé plemenitbě psů. Obecně platí, že všichni připuštění jedinci jsou zapsáni v plemenné knize a mají průkaz původu. Účelem této činnosti je uchování genetického a biologického zdraví jedince i celé populace konkrétní rasy.

Každá plemeno má své specifické vlohy a charakteristiky. Cílevědomým výběrem vhodných jedinců k chovu je zajištěno uchování těchto charakteristik a zdraví.

Živnost a její zřízení

Pokud si chcete založit vlastní chovnou stanici, je nutné si zřídit živnost. Pro chov psů v ČR je určena živnost volná, která zahrnuje chov zvířat a jejich výcvik. Mezi základní podmínky provozování živnosti je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Po získání živnostenského oprávnění musí chovatel svoji novou živnost ohlásit živnostenskému úřadu a zaregistrovat se k placení sociálního a zdravotního pojištění. Rovněž je nutné provést daňovou registraci u příslušného finančního úřadu.

Náplň činnosti

Obsahem činnosti tohoto druhu živnosti je především chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat. Rovněž živočichů v zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat. Dále je možné provádění kadeřnických nebo jiných kosmetických úprav a další činnosti.

Například k chovu psů s průkazem původu však musí chovatel svoji stanici registrovat u Českého kynologického svazu. Český kynologický svaz vede plemennou knihu, vydává průkazy původu psů a registruje chovné jedince. Vše jednoduše a pod jednou střechou. Dále také zastřešuje kynologické akce, rozhodčí a figuranty.

Přerušení

Živnost je možné přerušit, pokud chovatel momentálně nemá vrh a v blízké době mít nebude. Přerušení je však nutné ohlásit. Opětovné pokračování v živnosti musí být oznámeno stejným způsobem – písemně a předem příslušnému živnostenskému úřadu.

Závěrem

Je očividné, že problematika provozování tohoto druhu živnosti v ČR není zcela jednoduchá. Existuje celá řada omezení a podmínek, které musí budoucí chovatel splnit. Především musí provést nezbytné úkony se zřízením živnosti.

Rozhodnout se pro konkrétní druh zvířete a obstarat si kvalitního chovného jedince a poradce chovu. V neposlední řadě také dodržovat všechny povinnosti spojené jak s provozováním živnosti, tak s řádným a humánním chovem zvířat. To, že chovatel by měl být členem kynologického klubu a zběhlý v chovu a péči o zvíře je samozřejmé.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj