Když jeden z rodičů neplatí alimenty, je na čase začít s vymáháním

Každé dítě má právo na zaopatření a rodiče zas mají povinnost svému dítěti poskytnout vše důležité pro jeho fyzický a duševní rozvoj.

Potíže mohou přijít po rozvodu, když domácnost jeden z rodičů opustí. Odloučený rodič má povinnost se podílet na fungování domácnosti finančně, obvykle pravidelnými měsíčními příspěvky ve výši, které stanoví soud.

Jaké jsou možnosti vymáhat výživné?

 • Podat návrh na výkon soudního rozhodnutí
 • Podat trestní oznámení
 • Oslovit soudního exekutora
 • Oslovit orgán sociálně – právní ochrany dětí
 • Obrátit se na firmu na vymáhání dluhů

Variant na vymáhání výživného je několik. Která z nich vám ale zaručí reálnou nápravu a zaplacení celé dlužné částky?

Případ od případu se může lišit. U složitějších situací může nastat i případ, kdy je zákonem stanovený subjekt pro placení výživného:

a)     ve výkonu vězeňské služby

b)     ohlásil osobní bankrot

I v těchto na první pohled bezvýchodných situacích se dá najít východisko. Nejefektivnějším řešením je vyhledat pomoc odborníka, který vám doporučí optimální postup proti neplatiči alimentů.

Vymáhání alimentů skrze firmu na vymáhání dluhů

Možná vám přijde najmutí vymahačů dluhů na svého expartnera příliš destruktivní. Nemějte ale předsudky. Vymáhání alimentů s profesionální firmou na vymáhání dluhů může být poslední účinný prostředek, jak dostát spravedlnosti.

Vymáhání dluhů není nezákonné. V právu jste vy a vaše dítě si zaslouží náležitou péči. Rodiče mají povinnost postarat se o výživu a další potřeby svého dítěte až do doby, než je samostatně výdělečně činné.

Zanedbání vyživovací povinnosti je trestné

Kdo má vyživovací povinnost?

Vyživovací povinnost mají rodiče nebo jiné subjekty, které určuje zákon.

Co obnáší vyživovací povinnost?

Rodiče nebo jiný určený subjekt má povinnost dítě vyživovat a opatřovat dle svých možností a schopností. Pokud osoba nežije v domácnosti s dítětem, platí povinné výživné v soudem stanovené výši.

Jaké postihy hrozí za zanedbání vyživovací povinnosti?

Postihuje se osoba, která buď úmyslně, nebo i z nedbalosti zanedbává povinnou výživu dítěte. Za zanedbání povinné výživy hrozí odnětí svobody až na pět let.

Vymáhání výživného a alimentů na dítě je citlivou otázkou. Každé dítě si zaslouží možnost vzdělávat se a přirozeně se rozvíjet. Pokud nedostává, co mu náleží, máte právo přistoupit k vymáhání.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj