Měření radonu pro Karlovy Vary

Měření radonu se provádí v oblasti budov a pozemků, nebo také u stavebních materiálů a podzemní vody. Měření u pozemků je povinné před každou výstavbou, u ostatních se měření radonu provádí v případě podezření na zvýšenou koncentraci radonu, která je zdraví škodlivá.

Co je to radon?

Radon (neboli radioaktivní rozpad) je radioaktivní plyn vznikající postupnou přeměnou uranu, který je součástí hornin zemské kůry. Radon se sám proměňuje na další radioaktivní prvky – na izotopy polonia, olova a bismutu, které se zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Jak radon škodí zdraví?

Radon je po kouření druhou nejčastější příčinou pro vznik rakoviny plic. Radioaktivní prvky, které z radonu vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem tohoto působení může být poškození plicní buňky, což může vést až k rakovině. Radon nevyvolává rakovinu okamžitě, její příznaky se mohou začít objevovat během 10 až 30 let.

Proč se zabývat měřením?

Měření radonu by se mělo provádět, protože je radon radioaktivní a tedy zdraví škodlivý. V některých budovách může být koncentrace radonu tak vysoká, jako by člověk podstupoval každý den rentgenový snímek plic, což může mít vliv na jeho zdraví.

Měření radonu

Díky radonovému měření se stanoví objemová aktivita radonu. Koncentrace radonu se udává v jednotkách Bq/m3 a tato hodnota vypovídá o počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubického vzduchu.

Radonové měření se provádí zejména:

 • u stavebních pozemků
 • v budovách
 • u stavebních materiálů a vody

Měření radonu u stavebních pozemků

Toto měření se provádí vždy před výstavbou nového objektu a spočívá v odběru půdního vzduchu z pozemku. Tento odběr se provádí pomocí tzv. odběrových tyčí, které jsou zatlučeny do země do hloubky 0,8 m. Půdní vzduch se přesune do odběrných komor, které jsou pak měřeny v laboratoři.

Měření radonu v budovách

Měření v budovách se provádí v případě podezření na zvýšenou koncentraci radonu. Toto měření se provádí po dobu jednoho týdne. V případě zjištění vyšší koncentrace se následně provádí podrobnější šetření spočívající v měření ročních nebo týdenních hodnot koncentrace radonu.

Měření radonu u stavebních materiálů a vody

Měření radonu ve vodě a stavebních materiálech se provádí pomocí odběru vzorků, které jsou vyhodnocovány v laboratoři. Na základě tohoto měření se zjistí, jak vysoká je koncentrace radonu a navrhnou se rozumná protiradonová opatření.

Průzkum a měření radonu v Karlových Varech a jeho okolí provádí firmy jako RADON STAV, s.r.o., Radon Index, RADONtest s.r.o., RDM servis, AZ-radon s.r.o. aj.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj