Oddlužení manželů

Finanční potíže už potkaly leckoho z nás a každý si jistě dovede představit, jak velký stresor nezvladatelné zadlužení představuje. Jednou z nejpostiženějších skupin jsou domácnosti. Manželé nemají příjmy takové, jaké by si představovali. Přesto si chtějí zachovat určitý životní standard, který někdy překračuje jejich finanční možnosti. Pak už jen málo chybí k tomu, aby se nenávratně zadlužili.

Počátek zapeklité situace

Do dluhů se můžete dostat tím způsobem, když vaše výdaje překročí příjmy. Poté se dluhy začínají prohlubovat a ve vašich peněženkách se stále neobjevují prostředky na to, aby pokryly dlužnou částku.

Této situaci se můžete vyhnout tím, že si dobře spočítáte, co si můžete dovolit a nedáte šanci dluhům, aby vám přerostly přes hlavu. Pokud už je na prevenci pozdě a vaše dluhy se vám nebezpečně vymykají z rukou, může znamenat šanci na záchranu vyhlášení osobního bankrotu.

Od osobního bankrotu k oddlužení

Dlužník, který se nedokáže sám vypořádat se svými dluhy, může podat návrh na oddlužení. Podmínky pro podání návrhu na oddlužení jsou stanoveny zákonem. Zvlášť se řeší oddlužení fyzické osoby, právnické osoby, OSVČ, firmy nebo oddlužení manželů. Základní předpoklady pro oddlužení:

 • dlužník má dva nebo více věřitelů
 • dlužník musí být schopen splatit minimálně třetinu celkového dluhu do pěti let
 • věřitelé s oddlužením souhlasí

Podání návrhu na oddlužení manželů

Pro manžele platí postup oddlužení, který navazuje na jejich společné jmění. Společným jměním manželů se rozumí nejen majetek, ale také závazky. Manželé tak společně vstupují i do procesu oddlužení. Návrh na oddlužení manželů podávají oba společně.

Proces oddlužení trvá po dobu pěti let. Během této doby musí manželé vystačit z minima. Srážky jim budou strhávány z měsíčního příjmu, z darů, dědictví a dalších příjmů. Během pěti let musí manželé žít ve skromných poměrech. Nemusí se však bát, že jim exekutor bude chtít zabavit střechu nad hlavou nebo se za dveřmi objeví vymahači dluhů.

Kde se návrh na oddlužení manželů podává

Návrh na oddlužení manželů se podává u příslušného krajského soudu. Žádost na oddlužení musí obsahovat všechny potřebné podklady, například:

 • soupis dluhů
 • soupis majetku
 • očekávané příjmy za období následujících pěti let
 • příjmy za uplynulé tři roky

Nad správným průběhem oddlužení manželů dohlíží insolvenční správce, který sleduje průběh oddlužení manželů po celou dobu pěti let. Při oddlužení bývá obvykle stanoven splátkový kalendář, podle kterého splácí manželé své dluhy. Cílem oddlužení je co největší uspokojení věřitelů.

Oddlužení manželů může být poslední nadějí na nový začátek. Když se podaří proces oddlužení manželům absolvovat zdárně po celou dobu pěti let, bude jim zbylý dluh odpuštěn. Podání návrhu na oddlužení napřed dobře zvažte a promyslete. Pokud vám bude žádost na oddlužení jednou zamítnuta, soud už ji nemusí povolit.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj