Prodej energií

Výroba tepla není jednoduchou záležitostí. Naše společenství se při této příležitostí snaží v první řadě o redukce energetické závislosti na nespolehlivých dodavatelích, a rovněž o těžký podporu obnovitelných zdrojů. Upřednostňujeme snadná a usporná výsledek v oblasti hospodaření s energiemi. Na toto klademe vážně kardinální důraz. Naše společnost Komterm – energetické služby se zaobírá nákupem, výrobou, distribucí a prodejem temperament finálním zákazníkům a provozem energetických zařízení spojených s výrobou a distribucí energií. Prodej energií je chápán jako dodávka z našeho či pronajatého výrobního jinak distribučního nadace bez okolků k zákazníkovi. V naší nabídce naleznete produkty, á la je: tepelná energie, zima a stlačený vzduch. Prodej energií také zahrnuje: ruch souvisejících technologických zařízení, pravidelné servisní kontroly, periodické přezkoumání a zákonné kontroly zařízení, pravidelné odečty energií, údržbu a opravy technologií včetně materiálu. Zajištěním komplexních dodávek tepelné energie a dalšími lsužbami se snažíme docílit plné spokojenosti všech našich zákazníků.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj