Servis tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jako taková jsou téměř bezúdržbová, ale stejně vyžadují určitý servis, neboť jako je tomu u jiných věcí, tak i u tepelného čerpadla platí, že pokud se o něj budete dobře a správně starat a vše bude správně nastaveno, pak bude čerpadlo sloužit lépe a úsporněji.

Co je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je stroj využívající teplo z okolního prostředí (např. z vody, vzduchu nebo země) a to následně převádí na teplotu, ze které lze vytopit dům či byt.

K čemu tepelné čerpadlo slouží?

Tepelná čerpadla slouží jak k ohřevu vody, vytápění objektů a bazénů, tak i k chlazení a rekuperaci vzduchu.

Servis tepelných čerpadel

V případě pořízení tepelného čerpadla je třeba dbát na jejich pravidelný servis a kontrolu, aby se prodloužila jeho životnost i výkonnost. Pokud se nezajistí pravidelný servis tepelných čerpadel, může dojít ke snížení jeho účinnosti, zvýšení elektrického příkonu a k poškození kompresoru.

Co servis tepelných čerpadel obnáší?

Při servisu tepelného čerpadla se provádí:

 • odvzdušení otopné soustavy,
 • čištění a údržba znečištěných filtrů,
 • čištění výměníků,
 • čištění odtoku kondenzátu,
 • kontrola spojů potrubí,
 • kontrola tlaku a množství chladiva v okruhu,
 • diagnostika závady a oprava čerpadla,
 • montáž a zprovoznění tepelného čerpadla

Odvzdušnění otopné soustavy

Odvzdušnění otopné soustavy se provádí, aby byl v tělesech odvzdušněného systému dostatečný průtok topné vody a tím se zvýšila účinnost tepelného čerpadla. Zavzdušněná topná tělesa neumožňují dostatečný průtok vody. V praxi to vypadá tak, že jedna část radiátoru je horká a druhá zase studená.  Radiátory v bytě či domě pak nemohou předat v místnosti dostatečné množství tepla. Odvzdušnění by se mělo provádět dvakrát ročně.

Čištění a údržba znečištěných filtrů

Stejně jako ovlivňuje průtok vody v otopné soustavě odvzdušnění, tak na něj má vliv také čištění filtru. Filtr zachytává různé nečistoty v otopné soustavě, a tak se postupem času snižuje jeho průchodnost. Čištění filtru je velice jednoduchý úkon spočívající ve vyčištění sítka filtru otopné soustavy, který je nainstalován před vstupem do tepelného čerpadla. Filtr by se měl čistit rovněž dvakrát ročně.

Přezkoumání nastavení teploty topné vody

Pokud tepelné čerpadlo pracuje pouze v ekvitermním režimu, je potřeba provést také přezkoumání nastavení teploty topné vody, která je vpouštěna do topného systému. Ekvitermní režim pracuje tak, že tepelné čerpadlo snímá pouze venkovní teplotu a na základě toho určuje teplotu topné vody, kterou pouští do topení. V případě, že se topí na zbytečně vysokou teplotu topné vody, pak je chybně nastavený systém a je potřeba ho správně nastavit. Při plně otevřených termostatických ventilů se upraví ekvitermní křivka na úroveň, která zajistí, že některé místnosti budou vytopeny na správnou teplotu a jiné jen mírně přetopené.

Kontrola chladiva

U tepelných čerpadel s objemem chladiva větším než 3 kg je nutné zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladícího okruhu tepelného čerpadla. To je stanoveno na základě nařízení Evropského parlamanetu a Rady (ES) č. 842/2006. Některá tepelná čerpadla mají objem chladiva menší než 3 kg, u nichž tedy není nutné absolvovat nákladné servisní prohlídky.

Celá řada firem na Moravě provádí servis tepelných čerpadel Olomouc, Opava, Zlín, Brno, Prostějov a Kroměříž i v jiných částech ČR. Poskytují montáže tepelných čerpadel a jejich zprovoznění, různé pravidelné revize a kontroly, opravu čerpadel, apod.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj