Posts Tagged ‘kynologický svaz’

Chov psů v ČR – zřízení, náplň a přerušení živnosti

Chov psů je zájmová činnost, spočívající v cílevědomé plemenitbě psů. Obecně platí, že všichni připuštění jedinci jsou zapsáni v plemenné knize a mají průkaz původu. Účelem této činnosti je uchování genetického a biologického zdraví jedince i celé populace konkrétní rasy. Každá plemeno má své specifické vlohy a charakteristiky. Cílevědomým výběrem vhodných jedinců k chovu je zajištěno uchování těchto […]