Posts Tagged ‘revize elektro’

K čemu se používá termovizní měření?

Termovizní měření se používá k preventivním kontrolám elektro instalací a elektro rozvodů. Tyto kontroly tak mohou zabránit škodám, které vznikají například při přehřátí nebo vzplanutí spotřebiče nebo elektrozařízení. Můžete tak předejít velkým škodám a ušetřit peníze za případné opravy. Termovizní měření funguje za pomoci termokramery, díky které je možné zobrazit teplotní pole měřeného objektu. Měří se […]