Venkovní reklama a bilboardy

Každá firma se musí na trhu nějak propagovat. Jednou z možností, jak svoji firmu či značku zviditelnit, je venkovní nebo outdoorová reklama. Venkovní reklama  je nejlevnější možností, která dobře působí nejenom na řidiče, ale také na matky s dětmi, studenty, seniory apod. Díky této reklamě firma může oslovit vždy svoji cílovou skupinu. Outdoorová reklama se doporučuje jak pro krátkodobé, tak i dlouhodobé kampaně.

Výhody venkovní reklamy

Hlavním znakem venkovní reklamy je to, že působí na zákazníka nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákazník se reklamě nemůže vyhnout, nemůže ji vyhodit ani vypnout jako je tomu u ostatních druhů reklam (např. reklama v televizi, rádiu). Další výhodou outdoorové reklamy je možnost propagovat svoji firmu či produkt místně, regionálně, ale i celostátně.

2 fáze venkovní reklamy

Venkovní reklama má dvě fáze – výroba a umístění reklamy. V první fázi firma nebo podnikatel musí nechat danou reklamu vyrobit. To zahrnuje návrh reklamy, tisk, výrobu atd. Po vyrobení může nechat reklamu umístit na venkovní plochu.

Typy venkovních reklam

Mezi nejběžnější typy venkovních reklam patří:

 • Billboardy – jsou nejběžnějším a nejrozšířenějším typem reklamy. Billboardy se umisťují nejen podél frekventovaných komunikací a dálnic, ale také u obchodních center. Tento typ reklamy může být buď osvětlený, nebo neosvětlený. Standardní rozměry billboardů jsou 5,10 x 2,40 m.
 • Bigboardy – jsou osvětlené reklamní plochy, které mají za úkol upoutat pozornost co největšího počtu lidí, proto se umísťují na veřejných a frekventovaných místech (např. u frekventovaných silnic, dálnic, na nádražích, u obchodních center apod.). Polep bigboardu se provádí buď potištěnými papírovými pásy, nebo samolepící fólií.
 • Double bigboardy – jedná se o venkovní reklamu, která je díky svým rozměrům nepřehlédnutelná. Double bigboardy lze využít jako samostatnou reklamní plochu s rozměry 9,6 x 8,2 m, nebo jako dvě nezávislé plochy s rozměry 9,6 x 3,6 m. Tato venkovní reklama se umísťuje většinou na dobře viditelných místech v krajských městech.
 • Megaboardy – jsou svými rozměry 24 x 9 m dominantou mezi outdoorovými reklamními plochami. Díky těmto rozměrům dokážou zaujmout a oslovit na velkou vzdálenost. Megaboardy se umísťují na viditelná místa u dálnic.
 • Reklamy na mostech – Mosty jsou velice dobrým místem pro reklamní sdělení, proto se na ně umisťují reklamy, které jsou přímo v zorném poli řidičů a jejich spolujezdců.
 • Štíty domů – jsou ideálním místem ve městech pro oslovení potencionálních zákazníků, neboť lze na ně umístit velké a nepřehlédnutelné reklamy. Reklama na štíty domů se vyrábí většinou z pevné plachty, jejich rozměr může být různý a je možno k reklamě doplnit i osvětlení, díky kterému bude reklama působit na ostatní během dne i noci.
 • Reklamní panely – jsou reklamním médiem, které bývají umístěny poblíž frekventovaných křižovatek, hlavních parkovišť, u nákupních center či pěších zón.
 • Světelné reklama – jedná se o takovou reklamu, která je nedílnou součástí zviditelnění firmy a jejich produktů. Světelnou reklamu je možno využít jak venku (např. na střechách objektů, fasádách atd.), tak i v interiéru (např. v obchodních centrech).

Volba druhu reklamy podle cílových skupin

Výběr formy reklamy by se měl odvíjet od toho, jakou skupinu zákazníků chce firma oslovit. Pokud se chce zaměřit na řidiče, měla by využít zejména billboardy, které jsou u silničních komunikací, nebo reklamy na mostech.

Umístění venkovní reklamy

Důležitou roli hraje také umístění reklamy. Firma by si měla vybrat vhodnou lokalitu podle toho, jakou cílovou skupinu zákazníků chce oslovit. Pokud chce podnikatel propagovat svou firmu, své produkty či služby mezi mladými lidmi, měl by reklamu umístit např. v blízkosti škol.

Pokud jste se rozhodli propagovat svojí firmu i své produkty pomocí venkovní reklamy, pak je možné zajistit pronájem jakéhokoliv typu reklamy. K předním odborníkům například firma Jamil, která nabízí pronájem billboardů Plzeň a okolí je dnes bilboardů a různých dalších bigboardů plná, proto byste vždy měli volit odborníky.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj